SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Des Inglaterra, la Revolució Industrial es va estendre als països més avançats, donant lloc a grans canvis demogràfics i socials. Al costat de l’enriquiment de la burgesia, grans masses de treballadors assalariats es van concentrar als barris industrials, freqüentment en condicions infrahumanes.

Al llarg de tot el segle XIX, el creixement econòmic es va veure acompanyat d’un altre fenomen, no menys espectacular, que li va servir de base: el constant augment de la població europea, continuació de la revolució demogràfica iniciada al segle anterior.

En Inglaterra , bressol dels canvis econòmics, la població va passar de sis milions i mig de persones en 1750 a   catorze milions el 1831.

Les causes fonamentals d’aquest increment de la població van ser:

El fort augment de la producció agrícola , que va mitigar l’amenaça de la fam.

La millora de les condicions de vida, amb la introducció de nous hàbits higiènics .

Els grans avenços de la medicina , que van reduir dràsticament la incidència de les malalties.

El descobriment de l’electricitats

El descobriment de l’electricitat, que venia gestant per diversos investigadors amb diferents aportacions , va ajudar al fet que fos Tomas Alva Edison qui inventés el llum incandescent en 1879. Aquest llum va servir per a l’enllumenat públic, millorant les condicions i la qualitat de vida a tot el món.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

<

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *