INVENTS

1601Microscopi
1642Calculadora
1778 Primer automobil
1803Locomotora de motor
1826Primera càmara fotogràfica
1844 Telegraf sense filferro
1846Iluminació amb gas
1895 Telèfon
1900 Dirigible
1926 Televisió
1936 Ordinador